Aktuality

04.06.2019 13:19
predseda SMCH – MUDr.Miroslav Tomáš, PhD. podpredseda SMCH- MUDr.Robert Duchoň, PhD. vedecký sekretár – MUDr.Lukáš Záhradník členovia  výboru SMCH – MUDr.Veronika Vlčková,PhD., MUDr. Júlia Valičková ( náhradníčka za dr.Mayera)
10.09.2015 14:00
Vážené kolegyne a kolegovia,          číslo 41 v názve spoločného zjazdu českých a slovenských chirurgov evokuje jedine to, že okrem spoločných koreňov chirurgických odborov na oboch stranách rieky Moravy neustále a pravidelne vzájomne kooperujeme v snahe o...
15.06.2015 07:30
Hlavním tématem kongresu bude multidisciplinární spolupráce v léčbě nádorů jater, žlučových cest a slinivky břišní, nicméně velký prostor bychom chtěli dát zajímavým kazuistikám z této oblasti. Je již tradicí, že na kongresu budou oceněny přednášky mladých autorů a zdravotních sester. Kongres...
05.06.2015 07:30
Vážené kolegyne a kolegovia, na základe úspešnej tradície našich spoločných stretnutí, ktoré majú svoje miesto v každoročnom kalendári odborných akcií SCHS a ČCHS Vás pozývame na budúcoročné XV. dni mladých chirurgov Prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. v Bratislave. Odborný program sa bude...
21.05.2015 07:30
Česká chirurgická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Slovenská chirurgická spoločnosť, Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, Česká společnost chirurgie ruky, ČLS JEP – Spolek lékařů v Novém Městě na Moravě a Chirurgické oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Vás...
19.02.2015 10:00
Vážený pán prezident,       dovoľte mi v mene výboru Sekcie mladých chirurgov (SMCH) pri Slovenskej chirurgickej spoločnosti (SCHS) touto cestou informovať Vás o aktuálnom stave SMCH a súčasne Vás požiadať o pomoc a spoluprácu pri napĺňaní cieľov a riešení problémov mladých...
05.06.2014 10:00
Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti pořádají pod záštitou České a Slovenské chirurgické společnosti Sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP,  Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice,  Chirurgické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod,  a...
25.04.2014 18:00
Najbližšie zasadnutie výboru SMCH sa uskutoční dňa 25.4.2014 v Hoteli Kormorán - Šamorín, po poslednom bloku prednášok a workshope v rámcii podujatia " Laparoskopický deň mladého chirurga " . Zápisnica z posledného výboru SMCH, uskutočneného dňa 10.4.2014 bude na webe uverejnená v najbližších...
25.04.2014 08:30
Vážený/á kolega/yňa, Sekcia mladých chirurgov slovenskej chirurgickej spoločnosti si Vás dovoľuje pozvať na postgraduálny vzdelávací kurz s laparoskopickým workshopom s...
05.12.2013 17:00
Účasť na výbore SCHS 5.12.2013, bod.č.2 Informácia zo Sekcie mladých chirurgov SCHS Referoval MUDr. Mayer, ktorý oznámil výsledky volieb do výboru Sekcie mladých chirurgov pri SCHS uskutočnených na ostatnom dni mladých chirurgov v Senci. Súčasne požiadal výbor SCHS o súhlasné stanovisko k zníženiu...